Call us
{+62 21} 7191612
All Seminars on 16 January 2020

Date :Thursday, 16-01-2020 - Friday, 17-01-2020 Seminar/Conference Description : Hubungan Industrial maupun Hubungan Kerja selain bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, juga tidak terlepas dari perlunya teknik dan strategi yang tepat untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam hubungan tersebut. Peraturan p


Page 1 of 1

Find Us At
Contact Us
reg@aspriseminar.com